“มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย”ผนึก”ไบเออร์” ถ่ายทอดชุดองค์ความรู้ความปลอดภัยสู่ชาวนาอย่างยั่งยืน

“มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย”ผนึก”ไบเออร์” ถ่ายทอดชุดองค์ความรู้ความปลอดภัยสู่ชาวนาอย่างยั่งยืน
หลังบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัดลงนามบันทึกความร่วมมือกับมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทยและเครือข่ายพันธมิตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ในการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชาวนาวิถีใหม่(New Normal) ภายใต้โครงการเบสเทอร์ ฟาร์ม เบสเทอร์ไลฟ์(Better Farms,Better Lives Project) เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ก.พ.64 ได้มีการแถลงข่าวส่งมอบผลสรุปการประเมินโครงการ หลังได้ดำเนินการจนสำเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด 6 เดือน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผศ.ดร.นิคม แหลมศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธี

สล็อตออนไลน์

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากนั้น นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย ในฐานะผู้จัดการโครงการฯกล่าวรายงานผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยระบุว่าวันนี้แนวคิดการพัฒนาคงหนีไม่พ้นความยากจน สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ไม่ยั่งยืนให้เกิดความยั่งยืน
“สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือทำอย่างไรที่จะเห็นรูปแบบที่จะส่งเสริมการพัฒนาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในแง่ของโปรเจ็กต์เบสเทอร์ฟาร์ม เบสเทอร์ไลฟ์ เราออกแบบโครงการง่าย ๆ เดินหน้าเพื่อสร้างประโยชน์สู่เป้าหมายคือตัวเกษตรกร เราจึงใช้คำว่าเบสเทอร์ฟาร์ม เราแสดงความห่วงใยเกษตรกร และความรู้ด้านอาชีพเพื่อนำไปสู่เบสเทอร์ไลฟ์ให้ได้”
นายอนันต์กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 4 ประเด็นผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่วิถีใหม่ของเกษตรกรหรือนิว นอร์มอล(New Normal) ในส่วนของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการครั้งนี้จะมุ่งสร้างประโยชน์และความปลอดภัยให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ขณะที่กรมการข้าวและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนความพอเพียง ความพออยู่พอกินของชาวนา

jumboslot

“ในส่วนมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทยจะมุ่งสร้างเงินออมและการจัดการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อไปสู่ความยั่งยืน และสุดท้ายสำคัญที่สุดคือชุมชนชาวนาไทยจะต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการฟื้นฟูถิ่นฐาน มีการดำเนินชีวิตวิถีใหม่อันเป็นผลมาจากผลกระทบโควิด-19”ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทยกล่าวย้ำ
ขณะที่ ผศ.ดร.สุรพล จันทราปัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯได้รายงานสรุปผลการประเมินโครงการและความคาดหวังของเกษตรกรที่มาร่วมในโครงการ โดยระบุว่า โดยภาพรวมนั้นเกษตรกรได้คิดทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ถึงการใช้สารเคมีในแปลงนา ซึ่งเขาก็รู้ว่าจะใช้อย่างไรจึงปลอดภัยต่อสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
“เมื่อเขาเห็นวิธีการดูเหมือนว่ามากกว่าร้อยละ80 ยอมรับ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับองค์ความรู้ความปลอดภัยครบชุด และยังได้เห็นการสาธิตและฝึกการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย”
ผศ.ดร.สุรพล เผยต่อว่า เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีที่นาเฉลี่ย 18 ไร่ และอยากมีรายได้จากการขายข้าวที่เหลือเพิ่มการเก็บออม ทำให้มีความเห็นร่วมกันในการจัดตั้งกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อสร้างโอกาสในการต่อรองและสร้างความสำเร็จในการผลิตข้าว
“เกษตรกรได้เรียนรู้ว่าเขาไมใช่ผู้ผลิตอีกต่อไปแล้ว แต่เขาจะต้องปรับเปลี่ยนมาทำธุรกิจข้าว ดังนั้นการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มจึงเป็นสิ่งสำคัญ และมีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ท้ายที่สุดที่เขาได้เรียนรุ้จาก โครงการนี้ทำให้เขาได้ตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นของบัญชีครัวเรือนเพื่อใช้ไปวางแผนธุรกิจข้าวต่อไปในอนาคต”ที่ปรึกษาโครงการฯคนเดิมกล่าวด้านนายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าตนได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงเกษตรฯเป็นประธานคณะทำงานในเรื่องการส่งเสริมาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดินและสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าจะผลิตอย่างไรให้มีคุณภาพ

เครดิตฟรี

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเชิญเจ้าของบริษัทผู้ค้ามาหารือหลายครั้งและสอบถามความคิดเห็นว่ามีช่องทางการตลาดใดบ้างที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายและเป็นที่น่ายินดีว่าบริษัทเหล่านี้เขายินดีที่จะรับสินค้าจากเกษตรกรเพียงแต่ส่วนใหญ่ต้องการให้สินค้าเหล่านั้นมีความสะอาด ความปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐานเท่านั้น
“เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่วันนี้ ผู้ขายก็ต้องลงไปช่วยเกษตรกรด้วยเพื่อจะได้ผลผลิตสินค้าตามที่เขาต้องการ เราเห็นการทำงานร่วมแล้วเกิดความภูมิใจแทนพี่น้องเกษตรกร ถ้าเป็นแบบนี้เราก็มีความหวัง วันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำแม้จะเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตมาก เป็นโครงการเล็ก ๆ แต่เล็กที่มีคุณภาพที่ผมเห็นว่าจะเป็นการจุดประกายให้กับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำเรื่องนี้ไปคิดต่อยอดต่อไป”ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำทิ้งท้าย
อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้จะโฟกัสไปที่พื้นที่ทำนาลุ่มเจ้าพระยา 25 จังหวัด 89 อำเภอ 252 ตำบล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาจำนวนทั้งสิ้น 45,000 ครัวเรือ มีพื้นที่นารวมกว่า 8 แสนไร่ โดยเกษตรกรมีพื้นที่นาเฉลี่ย 18-20 ไร่ต่อครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จำนวนเงินทั้งสิ้น 23.5 ล้านบาท แบ่งเป็นงบดำเนินการ 3.5 ล้านบาทและค่าเครืองมืออุปกรณ์ 20 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 63 และสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

สล็อต