หนีแล้งแห่ปลูกข้าวโพดทะลุเป้า พณ.ต่อประกันรายได้อุ้ม 1.2 แสนครัวเรือน

ภัยแล้ง” ดันข้าวโพดปีཻ ทะลัก 5 ล้านตัน นบขพ.ชงขยายเวลาประกันรายได้ 1 เดือน เยียวยาเกษตรกร 1.2 แสนครัวเรือน ปัดข้อเสนอเลื่อนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ “อาฟต้า” จาก ก.พ.-ส.ค.เป็น เม.ย.-พ.ย. หวั่นกระทบข้าวโพดลอต 2 ที่ออกสู่ตลาด

slotxo

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) มีมติขยายระยะเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ออกไปอีก เพื่อขยายให้ครอบคลุมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะออกมาช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งจะทำให้เกษตรกร 1.5 แสนราย ได้รับเงินส่วนต่าง กก.ละ 0.29 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 670 ล้านบาท พร้อมทั้งเห็นชอบการทำประกันภัยพืชผลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร หากประสบปัญหาภัยพิบัติ โดยรัฐบาลจ่ายเบี้ยประกันให้กับเกษตรกรอัตราไร่ละ 160 บาท แบ่งเป็นรัฐบาลจ่าย 96 บาท ธ.ก.ส.ช่วยจ่าย 64 บาท เพื่อให้เกษตรกรได้รับการชดเชยไร่ละ 1,500 บาท หากเป็นโรคระบาด จะได้รับชดเชยไร่ละ 750 บาท ใช้วงเงิน 313 ล้านบาท ทั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเงินชดเชยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะสำรองจ่ายไปก่อน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า สถานการณ์ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูการผลิตปี 2563 มีปริมาณ 4.31 ล้านตัน เพิ่มจากคาดการณ์เดิม 4.22 ล้านตัน บนพื้นที่การเพาะปลูกอยู่ที่ 6.731 ล้านไร่ เนื่องจากปัญหาภัยแล้งทำให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ทั้งยังคาดการณ์ว่าจะมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ออกมาถึง 7 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิม 5 แสนตัน ซึ่งจะทำให้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าปริมาณที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 คิดเป็น 19% ของปริมาณผลผลิตทั้งปี

xoslot

ขณะที่ปริมาณความต้องการภายในประเทศทั้งปีอยู่ที่ 8.44 ล้านตัน ดังนั้นจึงต้องมีการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศ ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 มีการนำเข้ามาแล้ว 3.8 แสนตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 20,000 ตัน โดยคาดว่าทั้งปีจะนำเข้า 6.8 ล้านตัน

“จากการคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ตลาดยังไม่พอกับปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศ ยังจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งเมียนมา กัมพูชา และ สปป.ลาว ตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า (AFTA) ซึ่งกำหนดเปิดให้นำเข้าได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคมของทุกปี รวม 7 เดือนที่เปิดให้มีการนำเข้าจากต่างประเทศ ประเด็นนี้ยังคงเป็นประเด็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพราะช่วงของการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว เป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ทั้งยังเป็นข้าวโพดคุณภาพไม่ดี และเมื่อนำเข้ามาแล้วโรงงานกดดันให้ราคาภายในตกต่ำ ซึ่งราคาขายเฉลี่ยปัจจุบัน กก.ละ 8 บาท จากราคาหน้าโรงงาน กก.ละ 8.70 บาท จึงได้เสนอให้ปรับเวลานำเข้าจากกุมภาพันธ์เป็นช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปได้หรือไม่”

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าต่างประเทศจำเป็นต้องนำไปศึกษา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพิจารณาหาทางออกให้กับทุกฝ่ายต่อไป

เครดิตฟรี

“กรณีนี้ เนื่องจากเป็นกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับหลายกลุ่ม และเกี่ยวข้องกับการเจรจา หากลดนำเข้า ก็ต้องการขยายเวลาเพิ่มออกไปถึงพฤศจิกายน ดังนั้น เรื่องนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ที่ชัดเจน”

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้พิจารณาปัญหาการลักลอบนำเข้า มาสวมสิทธิเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย เพื่อใช้ “ปริมาณ” ไปคำนวณสิทธิขอนำเข้าข้าวสาลี ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยปัจจุบันสามารถจับกุมผู้ลักลอบนำเข้า 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) 2563 ได้ปริมาณ 59 ตัน มูลค่ากว่า 3 แสนบาท ที่ประชุมให้ทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการตรวจสอบเรื่องการลักลอบนำเข้าอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

รายงานข่าวจากสมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย ระบุว่า ราคารับซื้อวัตถุดิบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เดือนมีนาคมเฉลี่ยที่ กก.ละ 8.52 บาท ลดลง 0.11% จากเดือนก่อนหน้าที่ราคา กก.ละ 8.53 บาท ขณะที่ราคาเฉลี่ย 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค 2563) เฉลี่ย กก.ละ 8.72 บาท ลดลงช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราคา กก.ละ 9.56 บาท

สล็อต xo