เกษตรกรตรังรวมกลุ่มเลี่ยงแพะสร้างรายได้ 20,000 บาท/เดือน

เกษตรกรตรัง รวมกลุ่มเลี้ยงแพะดำวังคีรีหรือแพะดำลำปลอก เป็นแพะไซส์เล็ก ตรงตามความต้องการของตลาด เผยวิธีเลี้ยงแพะกึ่งขังกึ่งปล่อยตามธรรมชาติในสวนยางพารา ลดต้นทุนเวลาลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางรายได้ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด นอกจากนี้ทางกลุ่มยังให้บริการแปรรูปแพะทุกขั้นตอนตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

slotxo

นายเสาขี ทับเที่ยง ประธานกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านลำปลอก ม.6 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านลำปลอก ได้มีการรวมกลุ่มเลี้ยงแพะดำวังคีรีหรือแพะดำลำปลอก เป็นแพะพันธุ์ผสมแบล็ค เบงกอล ใช้พื้นที่ว่างภายในสวนยางพาราเนื้อที่ 8.5 ไร่ เพื่อหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ โดยปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 17 ราย ซึ่งมีแพะแม่พันธุ์ จำนวน 284 ตัว แต่จำนวนแพะก็ยังไม่เพียงพอต้องความต้องการของตลาดพื้นถิ่น ในรอบการผลิต โดยทางกลุ่มเลี้ยงแพะจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในจุดเดียวทั้งการจำหน่าย มูลแพะ แพะทั้งตัว พร้อมให้บริการแพะแปรรูปเป็นแกงประจำพื้นถิ่น ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้แต่ละเดือน 6,000-20,000 บาทเลยทีเดียว

นายเสาขี เปิดเผยต่อไปว่า ปัจจุบันแพะที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มก็มี แพะดำวังคีรี มาจากพ่อพันธุ์แบล็ค เบงกอล แม่พันธุ์ไทยภาคใต้สีดำ ได้ผสมออกมาเรียกว่า แพะดำวังคีรี และมีแพะพันธุ์บอร์ เป็นแพะสายพันธุ์เนื้อ และมีลูกผสมทั่วไป ส่วนวิธีการเลี้ยงจะเลี้ยงกึ่งขัง กึ่งปล่อย ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงจากปล่อยหากินในแปลงหญ้าในสวนยางพารา มาเป็นกึ่งขัง กึ่งปล่อย ถ้าหากอากาศดี ก็จะปล่อยให้ลงในแปลงหญ้าตามสวนยางพารา หรือแปลงหญ้าที่จัดสร้างขึ้น

xoslot

“หากอากาศไม่ดีมีฝนตกก็จะใช้หญ้าจากแปลงปลูก เช่น หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต้นกล้วยป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และต้นกระถิน มาเข้าเครื่องสับ ผสมอาหารเม็ดเล็กน้อย และนำมาให้แพะกินในรางหญ้าบนคอก ซึ่งเกษตรกรสามารถประหยัดทั้งต้นทุน เวลา และลดต้นทุนการผลิตด้วย เพราะอาหารเกิดจากธรรมชาติในพื้นที่มี โดยแพะจะขายออกไปตั้งแต่ท้อง หลังจากผสมพันธุ์เสร็จ จะตั้งท้อง 150 วัน หรือ 5 เดือนเต็ม และคลอดเสร็จก็ให้อยู่กับแม่แพะอีก 3 เดือน หลังจาก 3 เดือนก็ให้หย่านม และเลี้ยงต่อไป 5-6 เดือน และก็คัดออกมาจำหน่ายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ หรือแพะเชือดทั่วไป”

นายเสาขี บอกว่า ในส่วนของแพะดำลำปอก หรือ แพะดำวังคีรี เป็นแพะลูกผสมแบล็ค เบงกอล เป็นแพะไซส์ขนาดเล็ก ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 12-15 กิโลกรัมตรงนี้ก็เหมาะตรงกับความต้องการของตลาด ส่วนราคาขายอยู่หน้าฟาร์ม เกษตรกรหรือลูกค้าทั่วไปมาซื้อ จะชั่งแพะตัวเป็นๆ กิโลกรัมละ 180 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าบริโภคในพื้นถิ่น ในพื้นที่ของอำเภอปะเหลียนเป็นหลัก ปัจจุบันนี้ผลิตในกลุ่มยังผลิตไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละรอบการผลิต หรือในแต่ละปี

จากการเลี้ยงแพะดังกล่าวทำให้เกษตรกรมีรายได้ในแต่ละเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000-20,000 บาท อยู่ที่ช่วงการขายแพะ ซึ่งแพะตัวหนึ่งตกตัวละ 2,000- 3,000 บาท ถ้าเดือนหนึ่งจำหน่ายได้สัก 6 ตัว รายได้ก็เกือบถึง 20,000 บาท ต่อเดือน โดยลูกค้าที่มาซื้อแพะจะมี 2 แบบคือ แบบที่ 1 ลูกค้าจะซื้อแพะไปทั้งตัวไปเชือดเอง ไปแกงเอง และแบบที่ 2 ก็คือ ลูกค้าต้องการความสะดวก ในกลุ่มก็จะมีกระบวนการแปรรูป ลูกค้ามาซื้อแพะชั่งเสร็จ ตีราคาเรียบร้อย เราก็จะบวกค่าเชือด ค่าแกง ค่าวัตถุดิบเครื่องแกง และแกงเสร็จใส่หม้อ ลูกค้าสามารถมารับไปทั้งหม้อพร้อมเสิร์ฟได้เลย ส่วนมากก็จะแกงแบบดั้งเดิมของพื้นที่อำเภอปะเหลียน เป็นเมนูเฉพาะถิ่น ใช้เครื่องแกงแพะโดยเฉพาะ แล้วก็ใส่สมุนไพรต่างๆที่มีกลิ่นหอม

เครดิตฟรี

“ปัจจุบันผมเองมีแม่พันธุ์อยู่ 24 ตัว เพราะได้ปลดระวาง ก่อนหน้าที่มีแม่พันธุ์อยู่ 80 กว่าตัว พอครบกำหนดแม่พันธุ์แก่บ้างก็ต้องปลดระวาง และรอแม่พันธุ์ชุดใหม่ ทดแทนฝูง ซึ่งที่กลุ่มเลี้ยงแพะก็ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะ ทางศูนย์ฯก็ยินดีให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ เฉพาะทางด้านแพะ และเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรประจำอำเภอปะเหลียน รับผิดชอบด้านปศุสัตว์ กิจกรรมในแต่ละปีก็มีอบรมและสร้างการพัฒนารายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยด้วย” นายเสาขี กล่าว

ทั้งนี้ ตนเองได้เลี้ยงแพะมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นการเลี้ยงแพะแบบผสมผสานในสวนยางพาราเพื่อหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ จากเลี้ยงแพะในสวนยางพารา มีการเลี้ยงปลาในกระชัง มีการปลูกพืชผักพื้นบ้าน ชะอม ผักเหมียง ผักหวาน ในบริเวณพื้นที่ว่าง อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และจะทำในรูปแบบของกลุ่มด้วย ในสมาชิกกลุ่มก็จะมีการเลี้ยงวัวอยู่ด้วยคนละ 5-10 กว่าตัว เลี้ยงทั้งวัวทั้งแพะผสมผสานกันไป และประกอบอาชีพในเรื่องของสวนยางพาราด้วย ของตนเองใช้พื้นที่ภายในสวนยางพารา เนื้อที่ 8.5 ไร่ และสมาชิกเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านลำปลอก ปัจจุบันสมาชิก มีอยู่ 17 คน แพะแม่พันธุ์มีอยู่ 284 ตัว

สล็อต xo

“หากเกษตรกรหรือลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อที่เบอร์โทร. 0892891624 หากต้องการซื้อแพะหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ก็จะมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ สามารถตรวจเช็คข้อมูลในเรื่องของแพะว่าแต่ละเดือนมีจำหน่ายกี่ตัว น้ำหนักเฉลี่ยตัวละเท่าไหร่ เพื่อจัดแพะให้ตรงกับความต้องของลูกค้า เป็นการบริการ ณ จุดเดียว และในส่วนของมูลแพะ ในแต่ละครั้งที่รวบรวมมา ตกกระสอบละ 40 บาท สมาชิกในกลุ่มก็จะรวบรวมและบรรทุกมาไว้ที่จุดเดียว ลูกค้าก็สามารถมารับและบรรทุกไปจากจุดเดียวกลับไปได้เลย เช่นเดียวกับการแปรรูปมาสั่งที่นี่และก็นัดมาเอาที่นี่ไป เบ็ดเสร็จในจุดเดียว” นายเสาขี กล่าว