เกษตรกรเริ่มพักหนี้3.5แสนล. ธ.ก.ส.ชี้ลอตแรก1.2ล้านราย-ชูNPLต่ำ 4%

ธ.ก.ส.เผยเกษตรกรแจ้งขอพักหนี้ 3.32 ล้านราย มูลหนี้ 9.9 แสนล้านบาท เริ่มพักหนี้แล้ว 1.2 ล้านราย มูลหนี้ 3.5 แสนล้านบาท หรือราว 38% ของเกษตรกรที่มีสิทธิ์ทั้งหมด พร้อมชี้แจงธปท. ยันมาตรการไม่กระทบวินัยการเงินลูกหนี้ เหตุมีหนุนฟื้นฟูอาชีพพ่วง มั่นใจกดเอ็นพีแอลต่ำกว่า 4%

slotxo

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย (พักชำระหนี้) เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 โดยเกษตรกรที่เข้าข่ายมีจำนวน 3.81 ล้านราย ซึ่งธนาคารได้ลงพื้นที่และให้ลูกหนี้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ล่าสุดมีเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 3.32 ล้านราย คิดเป็นยอดหนี้รวม 990,000 ล้านบาท

“ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์พักชำระหนี้ไปแล้วจำนวน 1.2 ล้านราย มูลหนี้ที่พักชำระ 350,000 ล้านบาท คิดเป็น 38% ของจำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วม” นายศรายุทธกล่าว

ส่วนกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดวินัยทางการเงินของลูกหนี้ และอาจจะทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้นั้น ธ.ก.ส.ได้อธิบายกับ ธปท.แล้วว่า มาตรการนี้จะไม่กระทบวินัยทางการเงินของลูกหนี้ เนื่องจากมาตรการที่ออกมาไม่ใช่การพักหนี้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องแผนพัฒนาและฟื้นฟูการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปี ที่มีการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้

xoslot

นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการนี้ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เหมือนเดิม เพียงแต่ ธ.ก.ส.มีการลดดอกเบี้ยให้ 3% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ ให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูตนเองได้

ด้านแผนพัฒนาและฟื้นฟูการประกอบอาชีพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธ.ค. 61 โดยเป็นความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีพื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสม ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มทำการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เป็นอาชีพเสริมตามนโยบายตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรมีช่องทางการผลิตและจำหน่าย

“แนวทางนี้จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งเราก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิด ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลอยู่แล้ว เชื่อว่ามาตรการนี้จะลด NPL (หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้) ได้”

เครดิตฟรี

นายศรายุทธกล่าวว่า ในกรณีมีลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้จากมาตรการดังกล่าว จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยของการผิดนัดดังกล่าวด้วยว่า หากเป็นปัจจัยภายนอก เช่น น้ำท่วม ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เศรษฐกิจไม่ดี ทางธนาคารก็จะมีการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพิ่มให้ แต่ถ้าเกิดการผิดนัดชำระหนี้จากปัจจัยภายใน เช่น การจงใจเบี้ยวหนี้ ธนาคารก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ นายศรายุทธกล่าวยืนยันว่า มาตรการพักหนี้จะไม่กระทบต่อผลดำเนินงานของ ธ.ก.ส. เนื่องจากมีการกันสำรองหนี้ไว้เพียงพอ รวมถึงมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและสภาพคล่องได้ดีและไม่เคยมีปัญหา โดยปัจจุบันมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) อยู่ที่ 12.12% สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ ธปท.กำหนด ส่วนเอ็นพีแอลปัจจุบันอยู่ที่ 4% คาดว่าภายในสิ้นปีบัญชี 2561 นี้จะลดระดับเหลือต่ำกว่า 4% ได้

สล็อต xo

[พลเอกฉัตรชัยฯ ประชุมเตรียมมอบทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นฯ ให้บุตรเกษตรกร เป็นปีที่ 4]

กรมชลประทาน เตรียมมอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ให้กับบุตรของเกษตรกร เป็นปีที่ 4 หวังสร้างโอกาสให้กับบุตรของเกษตรกร ให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ศาสตร์เกษตรและชลประทาน แบบบูรณาการ

เช้าวันที่ 25 ก.พ. 64 ที่วิทยาลัยการชลประทาน ปากเกร็ด พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน และผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน พร้อมด้วยนิสิตทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน เกิดขึ้นจากการมอบนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ สมัยดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับบุตรของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ศาสตร์เกษตรและชลประทาน แบบบูรณาการ โดยการมอบทุนการศึกษาให้จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ กลับไปพัฒนาภูมิลำเนาของตนเองและเป็นยุวชลกรต้นแบบที่สมบูรณ์ เข้ามาเสริมอัตรากำลังของกรมชลประทานในอนาคต เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในภาคเกษตรกรรมต่อไป

อนึ่ง โครงการกองทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยมีการส่งเสริมความรู้และทักษะเสริมนอกห้องเรียน อาทิ ฝึกปฏิบัติวิถีเกษตรปลอดภัย การพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกปฏิบัติงานและเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของกรมชลประทาน ฝึกภาคสนามมุ่งเน้นงานก่อสร้างและงานส่งน้ำและบำรุงรักษาตามภารกิจของกรมชลประทาน และการฝึกทักษะด้านเกษตรชลประทานนอกชั้นเรียน สำหรับในปีการศึกษา 2564 นี้ อยู่ระหว่างการเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 4