เอกชน ยึดข้าวสารในคลัง หลัง อคส.ไม่จ่าย “ค่าเช่า-หนี้สิน” กว่าพันล้าน

เอกชนให้เช่าคลังสินค้า จ.กำแพงเพชร ประกาศใช้สิทธิ์ยึดหน่วงข้าวสาร หาก อคส.ไม่จ่ายค่าเช่าและหนี้สินกว่า 1 พันล้านบาท ตามสัญญาก่อน จี้ อคส.ยกเลิกประมูลข้าวก่อนหน้า พร้อมร้องรัฐเข้าตรวจข้าวเน่าในคลัง และตามคดีแจ้งโอนข้าวเท็จให้บริษัท

สล็อตออนไลน์

บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด แถลงต่อสื่อมวลชนให้ อคส.ยกเลิกประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ เนื่องจาก อคส.ยังมีภาระหนี้สินค้างชำระ และเบี้ยปรับให้กับบริษัท รวม 1,065 ล้านบาท และเรียกร้องรัฐเข้าตรวจสอบข้าวเน่าในคลังสินค้า และติดตามคดีเอกสารแจ้งเท็จโอนข้าวลมให้กับบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่าง ป.ป.ท.ดำเนินคดีกับหัวหน้าคลังสินค้ารายหนึ่ง ซึ่งขณะนี้จะเกษียณอายุราชการ แต่ว่าคดียังเงียบ ไม่คืบหน้าวันที่ 24 พ.ค.63 นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย อายุ 50 ปี ซึ่งเป็นประธาน บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ 2 ต.ธำมรงค์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงกรณีให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ยกเลิกประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ ที่อยู่ในคลังสินค้าของบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่อยู่ระหว่างการประกาศของ อคส. ที่ได้ประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และจะเปิดทำการประมูลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

jumboslot

นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย เปิดเผยว่า ข้าวสารที่เก็บไว้ในคลังสินค้าของทางบริษัทเป็นข้าวที่เหลือจากโครงการปรับปรุงข้าวสารบรรจุถุง ซึ่ง อคส.ได้มีหนังสือสั่งให้บริษัทหยุดปรับปรุงบรรจุถุง และให้นำข้าวที่เหลือจากการปรับปรุงส่งคืนเข้าคลังสินค้ากลาง อคส. ข้าวส่วนหนึ่งที่ทางบริษัทได้ส่งคืนนั้นได้เก็บรักษาไว้ที่คลังของบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่ง อคส.ได้ทำสัญญาเช่าไว้ ในกรณีดังกล่าว อคส.ยังมีภาระหนี้สินที่ค้างชำระให้กับทางบริษัทอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างปรับปรุงข้าวสารบรรจุถุง ระหว่างองค์การคลังสินค้า (อคส.) กลับบริษัท สิงโตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมเป็นข้าวทั้งหมดจำนวน 160,543 ตัน ที่ส่งคืนให้กับองค์การคลังสินค้า (อคส.) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557จากกรณีดังกล่าว ทางองค์การคลังสินค้า (อคส.) ยังมีภาระค่าใช้จ่ายในการนำข้าวส่งคืน ประกอบไปด้วย ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าบรรทุก ค่ารถ ค่าแรงกรรมกร รวมจำนวน 296 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีหนังสือค้ำประกันที่หมดภาระผูกพันในสัญญาจ้าง ปรับปรุงข้าวสารบรรจุถุง จำนวน 7 ฉบับ รวมวงเงิน 379 ล้านบาทเศษ และเบี้ยปรับอีกจำนวน 82 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ ยังมีค่าเช่าคลังสินค้าพร้อมเบี้ยปรับ อีกจำนวน 280 ล้านบาทเศษ และยังมีค่าแรงกรรมกรขนถ่ายข้าวสารเข้าคลังสินค้ากลาง พร้อมเบี้ยปรับ 27 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,065 ล้านบาท

เครดิตฟรี

นายมนต์ชัย กล่าวต่อว่า รายละเอียดทั้งหมดนั้นทางองค์การคลังสินค้า (อคส.) ทราบเป็นอย่างดีว่า ทางบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้เช่าคลังสินค้ามานานแล้วกว่า 6 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 ทางบริษัทได้ทำหนังสือเรียกร้องให้ชำระหนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปี จนในที่สุดเมื่อเดือนธันวาคมปี 2562 ทาง อคส.จึงยอมจัดทำสัญญาเช่าคลังให้ และมีบันทึกข้อตกลงว่า จะชำระค่าเช่าให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากทำสัญญา จนเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จึงยินยอมชำระให้บางส่วน แต่ก็ยังคงมีหนี้ค้างชำระกับทางบริษัทอีกกว่า 1 พันล้านบาท ทางองค์การคลังสินค้ายังคงผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นดังกล่าวกับทางบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ทางบริษัท จึงได้ใช้สิทธิ์ยึดหน่วงข้าวสารทั้งหมดไว้ในคลังตามบันทึกข้อตกลงตามสัญญาที่ได้บันทึกกันไว้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

นายมนต์ชัย กล่าวอีกว่า ทางองค์การคลังสินค้ายังคงประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ ในคลังดังกล่าวนี้ โดยเริ่มประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และจะมีการประมูลกันในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ทางบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อให้ทางองค์การคลังสินค้านั้นได้ยกเลิกการประกาศจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ ในคลังสินค้าของบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้ง 5 หลัง ตามประกาศครั้งนี้ไว้ก่อนประธานบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวต่ออีกว่า การประกาศจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐในครั้งนี้ ตามประกาศองค์การคลังสินค้าจะเปิดคลังสินค้ากลางที่เช่าไว้ เพื่อให้ผู้ประมูลได้ดูคุณภาพข้าวสารในคลัง เพื่อประกอบในการตัดสินใจของผู้ประมูล กำหนดให้เข้าดูสินค้าตั้งแต่วันที่ 14 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 แต่ในข้อเท็จจริงทางบริษัทได้สงวนสิทธิ์การให้เข้าดูข้าวสารในคลังสินค้า ผู้ที่จะประมูลจึงไม่สามารถทราบถึงคุณภาพข้าวในคลังแต่อย่างใด เหตุนี้จึงทำให้ผู้ประมูลไม่มีโอกาสได้เข้าดูสินค้าแม้แต่เพียงรายเดียว นอกจากนี้ นายมนต์ชัย ยังเปิดเผยต่อว่า หาก อคส.ยังคงไม่ยกเลิกการประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ และหากมีผู้ชนะการประมูลข้าวในครั้งนี้ก็จะมีปัญหาตามมาเนื่องจากผู้ชนะประมูลจะไม่สามารถขนย้ายข้าวสารออกจากคลังของบริษัทสิงห์โตทองฯ ได้แต่อย่างใด

สล็อต

เนื่องจากทางบริษัทจำเป็นต้องรักษาสิทธิ์ และปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงตามสัญญาที่ได้ทำกันไว้ จึงขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการยึดหน่วงข้าวสารในคลังทั้งหมด ไว้จนกว่าองค์การคลังสินค้าจะชำระหนี้ให้กับบริษัทสิงห์โตทองฯ ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ อคส.ยังได้เก็บข้าวสารกองไว้ด้านนอกคลัง จำนวน 3 หมื่นกระสอบ หรือประมาน 300 ตัน ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่เข้ามาดูแลรักษาคุณภาพข้าวตามเกณฑ์กำหนด ทำให้ข้าวเหล่านี้ได้รับความเสียหายเน่าเสีย ซึ่งทำให้รัฐได้รับความเสียเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท และขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบความเสียหายว่า เกิดจากการประมาทเลินเล่อ หรือเกิดจากการเพิกเฉยละเว้นของเจ้าหน้าที่ ทำให้รัฐได้รับความเสียหายในครั้งนี้

นอกจากนี้ยังได้วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบคดี ที่ขณะนี้อยู่ในการดูแลของ ป.ป.ท. ซึ่งหัวหน้าคลังสินค้าท่านหนึ่งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำเอกสารเท็จโอนข้าวลมมายังบริษัทสิงห์โตทองฯ จำนวน 6,205 ตัน โดยอ้างว่า โอนเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี 2556 ทางบริษัทได้แจ้งดำเนินคดีไว้กับทางสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร และเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงาน ป.ป.ท. จนถึงขณะนี้คดียังคงเงียบหาย ซึ่งผู้ถูกกล่าวหารายนี้จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563 ที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตาม จนถึงวันนี้ทางบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐด้วยดีมาโดยตลอด จึงขอวิงวอนให้ภาครัฐได้ปฎิบัติตามสัญญา และชำระหนี้ให้กับทางบริษัทให้แล้วเสร็จโดยเร็ว.