ออมสิน-ธอส. ลุยแก้หนี้ตำรวจกว่า 7 หมื่นล้าน ชี้เฟสต่อไปพร้อมแก้หนี้ “ครู-ทหาร”

ออมสิน-ธอส. จับมือ สตช. แก้ไขปัญหาหนี้ตำรวจ มูลหนี้รวมกว่า 7 หมื่นล้านบาท “ออมสิน” พร้อมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตำรวจ 2.5 หมื่นล้านบาท ชี้ระยะต่อไปดูแลหนี้ครู ด้าน “ธอส.” ออก 4 มาตรการ แก้ปัญหาหนี้ตำรวจ 3 หมื่นล้านบาท ส่วนเฟสต่อไป เดินหน้าดูแลหนี้ทหาร

สล็อตออนไลน์

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ โดยในระยะแรกจะเข้าไปแก้ไขหนี้สินราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ เป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาทางการเงิน/ลดภาระหนี้สินแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินอยู่กว่า 42,700 ราย มียอดสินเชื่อคงเหลือ 25,800 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นหนี้เสียราว 5% และระยะต่อไปจะเข้าไปแก้ไขหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ปี 2564

สำหรับแนวทางแก้ไขหนี้ข้าราชการตำรวจ ออมสินจะเข้าไปดูแลด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคาร โดยสินเชื่อที่ออมสินให้บริการ ได้แก่ สินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ด้านนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) กล่าวว่า การเข้าไปดูแลหนี้ข้าราชการตำรวจ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับข้าราชการตำรวจด้านสวัสดิการกำลังพล คือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจ

โดยธนาคารมีหนี้สินข้าราชการ ทั้งตำรวจ ทหาร และครู รวมกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563 มีลูกค้าของธนาคารที่ใช้สิทธิสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 39,493 บัญชี เงินต้นคงเหลือประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาในการผ่อนชำระ รวมถึงมีสถานะทางกฎหมายประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่ง ธอส. จะเข้าไปดูแลในส่วนนี้ ผ่าน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การปรับโครงสร้างหนี้ 2.การลดดอกเบี้ย 3.การขยายเวลาชำระหนี้ และ 4.การผ่อนปรนการชำระหนี้ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL ในเดือนมกราคม 2564

jumboslot

ทั้งนี้ ในระยะต่อไปธนาคารจะเดินหน้าดูแลปัญหาหนี้สินข้าราชการทหารด้วย

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตำรวจไทย มีหนี้สินรวม 2.7 แสนล้านบาท เป็นลูกหนี้ 2.09 แสนคน โดยในจำนวนดังกล่าว เป็นของธนาคารออมสิน และธอส. จำนวน 7 หมื่นล้านบาท, เป็นหนี้สหกรณ์ จำนวน 1.8 แสนล้านบาท และอีก 2 หมื่นล้านบาท เป็นหนี้ธนาคารกรุงไทย โดยการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาทางการเงินแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำต่อไป
[สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ ช่วยเเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ห้องประชุมดอกบัวบานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยนายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจะมะมหาราชในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัดได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่ง สร้างข่าวเท็จบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์กรณีตัดหนี้สูญไม่ชัดเจน ไม่มีเหตุผล ไม่โปร่งใส ใครมีเงินฝากในสหกรณ์ จะถอนก็ไม่ได้ตลอดจนการบริหารงานด้านอื่นๆของสหกรณ์

เครดิตฟรี

นายนพรัตน์ เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 2 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ) สหกรณ์ มีสมาชิก จำนวน 17,857 คนมีทุนดำเนินการ จำนวน 18,745,654,919.41 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) และ มีกำไรสุทธิมากถึง 112,246,636.10 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยสามสิบหกบาท สิบสตางค์) ด้านสภาพคล่อง สหกรณ์มีสภาพคล่องมีเงินเพียงพอสำหรับรองรับการเบิกถอนเงินได้ตามปกติและสามารถให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกได้ทั้งเงินกู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 270,000 บาท เงินกู้สามัญไม่เกิน 1,700,000 บาท และเงินกู้พิเศษ ไม่เกิน2,000,000 บาท ซึ่งในการบริหารงานสหกรณ์ ได้ยึดตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหกรณ์จังหวัดและหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด

ดังนั้น มีกลุ่มบุคคลบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงทำให้สหกรณ์เสียหาย ปราศจากข้อเท็จจริง ซึ่งสหกรณ์ฯได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมจะดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้เพื่อปกป้องชื่อเสียงของสหกรณ์มิให้เสื่อมเสียอีกต่อไป

นายนพรัตน์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี. จำกัด. ได้มีมติ 1.ลดเงินหุ้นรายเดือน ให้แก่ผู้เกษียนอายุให้เหลือ 1%. เป็นเวลา 3 เดือน 2. ช่วยเหลือสมาชิกผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสโควิด. รายละ. 20,000. บาท และ 3.รับสมัครผู้ถูกให้ออก และลูกหนี้ไม่มีหุ้น รวมทั้งผู้รับบำนาญกลับเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้

สล็อต

เหลือสมาชิกป่วยโควิด-19 รายละ 20,000 บาท