เกษตรฯนำร่องนวัตกรรม Agri-map Mobile ระบบ ISO ปรับพื้นที่เพาะปลูก 2 แสนไร่ ก.ย.นี้

เกษตรฯ ใช้อะกรี-แมพปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสม 200,000 ไร่ คาดเปิดใช้อะกรี-แมพโมบายบนระบบ ios เดือนก.ย.นี้ ชี้คนทั่วไปพอใจให้ 4.3 จากเต็ม 5 คะแนน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาแผนที่การเกษตร(อะกรี-แมพ) ในระบบออนไลน์ หรือ อะกรี-แมพโมบาย โดยการนำเอาข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินไปใส่ในแอพพลิเคชั่น เพื่อทำให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชในพื้นที่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้สอดคล้องกับตลาดได้

สล็อตออนไลน์

สำหรับผลการดำเนินการที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้นำแผนที่อะกรี-แมพ มาปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมแล้วประมาณ 200,000 ไร่ นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับหลายโครงการ อาทิ จังหวัดสระแก้วที่มีพื้นที่แห้งแล้ง แต่เดิมทำการเกษตรก็ให้เปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์แทน พื้นที่บางส่วนที่ปลูกข้าว ก็อาจจะมีการลดไม่ให้ปลูกข้าวมากเกินไปให้ปลูกอื่นแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้เกษตรกรหลายพื้นที่ได้เอาแผนที่อะกรี-แมพมาวางแผนในการดำเนินการด้านการเกษตรด้วย

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดให้ใช้อะกรี-แมพโมบาย 2 เดือนแล้วในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งคาดว่าอีก 1 เดือนหรือภายในเดือนก.ย. จะสามารถเปิดใช้งานในระบบปฏิบัติการไอโอเอสได้ โดยจากข้อมูลปัจจุบันมีผู้โหลดแอพพลิเคชั่นแล้วกว่า 5,000 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีคนใช้งานแล้วกว่า 10,000 ครั้ง อย่างไรก็ตามอะกรี-แมพโมบาย มีคนให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนนมากที่สุด เนื่องจากเข้าใจข้อมูลบนแอพพลิเคชั่น

“การที่จะดูว่าเกษตรกรมาใช้แอพลิเคชั่นนี้หรือไม่ จะสังเกตุจากการปักหมุดในพื้นที่ และการเสริ์ชหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยในปีหน้าตั้งเป้าจะให้มีข้อมูลคาดการณ์มากกว่านี้ อาทิ ผลผลิตให้แม่นยำ ด้านราคาที่อิงตลาดตามจริง เป็นต้น ซึ่งการที่จะทำให้อะกรี-แมพ ประสบความสำเร็จ รัฐบาลต้องกำหนดนโนบายให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามข้อมูลในแอพพลิเคชั่นจะมีการคาดการณ์ถึงระดับจังหวัดและอำเภอ ลงลึกข้อมูลไปในพื้นที่นั้นๆ ไม่ได้คาดการณ์โดยรวมทั้งประเทศซึ่งจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ โดยข้อมูลที่มีความแม่นยำ คือ ดิน อากาศ และน้ำ เนื่องจากมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันแปรไม่มาก”
[กฟก.วางโรดแมปสางบัญชี แฉลูกหนี้เกษตรกรไม่มีรายชื่อโผล่อื้อ]
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรวางโรดแมป 180 วัน เร่งสางหนี้เกษตรกร ลุยอัพเดตบัญชีกองทุน
ฟื้นฟูฯ 6.7 หมื่นราย หลังพบปัญหาบัญชี ธ.ก.ส.-กฟก.ไม่ตรงกัน

jumboslot

นายกมล ศักดิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ล่าสุด จากการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้สิน กฟก. จำนวน 512,994 ราย กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เบื้องต้นพบว่า เกษตรกรไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ประมาณ 67,000 ราย และเสียชีวิตไปแล้ว ประมาณ 3,000 ราย จึงจำเป็นที่จะต้องให้คณะกรรมการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เข้าไปร่วมตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อข้อมูลที่สมบูรณ์ นอกจากนี้เกษตรกรรายใดที่เคยขึ้นทะเบียนไว้กับ กฟก.ให้มายืนยันตัวตน กับที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัด ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงจุดและรวดเร็ว หากเกษตรกรที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่มาลงทะเบียน อาจได้รับความช่วยเหลือที่ล่าช้า โดยวางกรอบดำเนินงาน 180 วัน

“ต้องยอมรับว่าปัญหาที่ผ่านมาในข้อมูลจำนวน 5 แสนกว่าราย ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อาจจะมีข้อมูลไม่อัพเดตและยังไม่ตรงกันเกษตรกรไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ประมาณ 6.7 หมื่นราย มีเสียชีวิตไปแล้ว ประมาณ 3 พันราย จึงจำเป็นที่จะต้องให้คณะกรรมการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เข้าไปร่วมตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อข้อมูลที่เป็นล่าสุดและสมบูรณ์ถูกต้อง”

ขณะเดียวกันคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำหนี้สินของเกษตรกร ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเข้าไปจากหลักเกณฑ์เดิม สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้ ประกอบด้วย 1.เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กฟก. 2.เป็นหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรเท่านั้น 3.เป็นหนี้ที่กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นิติบุคคลอื่นที่คณะกรรมการกำหนด และสถาบันเกษตรกร 4.เป็นหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือมีบุคคลค้ำประกัน 5.เป็นหนี้ที่มีสถานะผิดนัดชำระหนี้ขึ้นไป โดยจัดลำดับความเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ คือ หนี้ถูกฟ้องล้มละลาย หนี้ถูกบังคับคดี หรือประกาศขายทอดตลาด หนี้ถูกดำเนินคดี หนี้ผิดชำระหนี้ และข้อ 6.ที่เพิ่มเติมเข้ามา คือ เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-5 ที่สมควรให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับแรก คือ ผู้ทุพพลภาพ เจ็บป่วย หรือ มีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานในวัยแรงงานดูแล

เครดิตฟรี

ก่อนหน้านี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ให้มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มีความก้าวหน้าโดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกร กฟก. และมีการสำรวจข้อมูลหนี้จากทั้งตัวเกษตรกรและเจ้าหนี้ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.-24 ส.ค.นี้

สล็อต